• Om ieders gevoel van veiligheid te vergroten, hebben we binnen CKV Spirit een lijst samengesteld met personen die je kan bellen als er op onze accommodatie iets medisch gebeurt, waarbij je twijfelt hoe je moet handelen. Naast dat je de personen op deze lijst kunt bellen, kan je ook altijd direct contact zoeken met de huisarts (maandag t/m vrijdag tussen 8:00-17:00 uur) of huisartsenpost (na 17:00 uur + in het weekend) om te overleggen wat je moet doen.

  Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we onderscheid gemaakt in zaken waar je wel en waar je niet voor belt.

  Je belt niet bij: ‘simpele’ blessures, zoals kneuzingen of verzwikkingen.
  Je belt wel bij: situaties waarin zich iets (medisch) voordoet, maar je niet goed weet hoe je moet handelen.

  Let op: bij acute nood bel je ALTIJD direct 112.

  Bellijst (i.v.m. privacy zijn de telefoonnummers alleen te vinden op de lijst in de kantine):

  Sandra van den Brink
  Daniëlle de Vries
  Anneke van Burken
  Wijnanda de Groot
  Connelie van Dasselaar
  Talitha Jansen

  Telefoonnummer huisartsenpost Amersfoort: 085-7731100

  Mocht een van deze personen op dat moment ook aanwezig zijn op de accommodatie, kan je ze natuurlijk gewoon aanspreken en om hulp vragen.

  Wanneer het een situatie met een jeugdlid betreft, vergeet dan niet om ook ouders te bellen.

  Deze lijst zal in de kantine, in de EHBO-box achter de bar komen te liggen, zodat je er snel bij kan als je hem nodig hebt.